Отварянето на икономиките - чрез специални права или вдигане на забрани? - Част 3

Коментар на Агата Кантрил, Bloomberg News